Home

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

Kick Off มาตรการ x-ray พื้นที่อำเภอยะรัง

15 เมษายน 2563 เวลา 13.30-14.30 น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี Kick Off กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อคัดกรอง ควบคุมโรคโคโรน่า-19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วย นายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอยะรัง ปลัดอาวุโสอำเภอยะรัง และทีมปลัดอำเภอฯ พญ.นินี   สุไลมาน ผอ.รพ.ยะรัง นายบอรอเฮง   ดีเยาะ  สสอ.ยะรัง นายมูฮำหมัดนาเซร์   ดอเลาะ  นวก.ชำนาญการ  และทีมงาน คปสอ.ยะรัง  นายก อบต.เขาตูม และทีมงาน อบต.เขาตูม  ทีมงานกำนัน/ผญบ. ตำบลเขาตูม  ทีมงาน รพสต.เขาตูม และอสม. ตำบลเขาตูม ทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมกันมารับ นโยบายและแนวทางการควบคุมโรคโควิด-19...

Read more

น้ำใจคนไทย

บุคลากรโรงพยาบาลยะรัง เร่งดำเนินการกระจายวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทีมโรงพยาบาลยะรัง จะทำงานทุ่มเทกายและใจ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ และขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งมาสู่อำเภอยะรัง

Read more

นพ.สุวิธ ธรรมปาโล ลงเยี่ยมอำเภอยะรัง

วันที่28 มีนาคม 2563  นพ.สุวิธ ธรรมปาโล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  และกลุ่มoperation eoc ปัตตานี ลงเยี่ยมอำเภอยะรัง  เพื่อมาเติมเต็มประเด็นการสอบสวนโรค การค้นหาผู้สัมผัสวง2และ3 อีกทั้งทางทีมอำเภอยะรังได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินงานcovid19  ถือเป็นโอกาสดียิ่งสำหรับทีมยะรังของเราคะ

Read more

ให้กำลังใจคนทำงาน

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ยะรัง นพ.อุดมเกียรติ   พูลสวัสดิ์  ผชชว.สสจ.ปัตตานี (รอง สสจ.ปัตตานี) นำทีมแพทย์ ที่ปรึกษา การดำเนินงานควบคุมโรคโควิด-19  อำเภอยะรัง มาเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบแนวทางการดำเนินงานเชิงวิจัยพัฒนา และการควบคุมโรคโควิด-19 แบบยั่งยืน โดยมีทีม SRRT ระดับ รพ.ยะรัง สสอ.ยะรัง และ รพสต. ในสังกัด สสอ.ยะรัง มาร่วมรับฟัง ร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป จากการประชุมได้รับคำแนะนำ และพบแนวทางการดำเนินงาน ที่สามารถนำมาปฏิบัติในพื้นที่อย่างถูกวิธี รวมทั้งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน ในการปฏิบัติงาน อย่างมีพลังต่อไป

Read more

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) ลักษณะโรค โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 100 ประเทศที่โรคนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่น และโรคนี้ยังคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 40 (2,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งเป็น single - strand RNA จัดอยู่ใน genus Flavivirus และ family Flaviviridae มี 4 serotypes คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4 ทั้ง 4 serotypes มี antigen ร่วมบางชนิด จึงทำให้มี cross reaction และ cross protection...

Read more