Home

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

พื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์ไทย

12 ม.ค 64 แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลยะรัง เป็นตัวแทนระดับจังหวัดปัตตานี ประเภทโรงพยาบาลชุมชน เข้าประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่12 ประจำปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา    

14-01-2564 Hits:131 ข่าวกิจกรรม

Read more

ส่งประกวด อสม.ดีเด่น

วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ยะรัง ได้ส่ง นางรูฮานี กาซอ (จินี) อสม. หมู่ 2 ตำบลปิตูมุดี เป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานี เข้าประกวดการนำเสนอ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขต/ภาค ในสาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 ผลการนำเสนอ นางรูฮานี กาซอ (จินี) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งต่อระดับชาติ ทางทีมประเมินจะทำการลงพื้นที่ตำบลปิตูมุดีเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานในพื้นที่

08-01-2564 Hits:172 ข่าวกิจกรรม

Read more

ขับเคลื่อนค้นหาผู้ใช้สารเสพติด

วันที่  3/12/63 เวลา  13.30-16.00  งานเสพติด รพ ยะรัง ได้เข้าร่วมประชุมโดยมีจทน ปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี และผู้นำชุมชน ตำบลเมาะมาวี  เพื่อ ขับเคลื่อนค้นหาผู้ใช้สารเสพติด เข้ารับการบำบัด ระบบสมัครใจ ในโตรงการ  การบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx 

10-12-2563 Hits:244 ข่าวกิจกรรม

Read more

โรงพยาบาลยะรังผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA)

โรงพยาบาลยะรัง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA) โดยให้ นายนุรดิง หะยีสามะ หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ และนางสาวนุสรีย์ ยะยีเต๊ะ นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลยะรัง เข้ารับมอบเกียรติบัตรห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA) ในงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ LA Forum 2020  

08-12-2563 Hits:308 ข่าวกิจกรรม

Read more