คลินิกแพทย์แผนไทย

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User

ตารางการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

วัน/เวลา

08.30น.-12.00น.

13.00น.-16.30น. 17.00น.-20.30น.
จันทร์

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ส่งเสริมสุขภาพมารดาฝากครรภ์

 - ยาสมุนไพร

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ส่งเสริมสุขภาพมารดาฝากครรภ์

 - ยาสมุนไพร

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

อังคาร

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน

 

พุธ

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาANC

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร

 - คลินิคโรคไมเกรน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาANC

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร

 - คลินิคโรคไมเกรน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

พฤหัสบดี

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร  

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาโรงเรียนพ่อแม่

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร  

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาโรงเรียนพ่อแม่

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน

 

ศุกร์

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร    

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร  

 

เสาร์-อาทิตย์

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร ,อบสมุนไพร

 - ยาสมุนไพร

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร ,อบสมุนไพร

 - ยาสมุนไพร