นพ.สุวิธ ธรรมปาโล ลงเยี่ยมอำเภอยะรัง

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

วันที่28 มีนาคม 2563  นพ.สุวิธ ธรรมปาโล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  และกลุ่มoperation eoc ปัตตานี ลงเยี่ยมอำเภอยะรัง  เพื่อมาเติมเต็มประเด็นการสอบสวนโรค การค้นหาผู้สัมผัสวง2และ3 อีกทั้งทางทีมอำเภอยะรังได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินงานcovid19  ถือเป็นโอกาสดียิ่งสำหรับทีมยะรังของเราคะ