ให้กำลังใจคนทำงาน

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ยะรัง นพ.อุดมเกียรติ   พูลสวัสดิ์  ผชชว.สสจ.ปัตตานี (รอง สสจ.ปัตตานี) นำทีมแพทย์ ที่ปรึกษา การดำเนินงานควบคุมโรคโควิด-19  อำเภอยะรัง มาเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบแนวทางการดำเนินงานเชิงวิจัยพัฒนา และการควบคุมโรคโควิด-19 แบบยั่งยืน โดยมีทีม SRRT ระดับ รพ.ยะรัง สสอ.ยะรัง และ รพสต. ในสังกัด สสอ.ยะรัง มาร่วมรับฟัง ร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป จากการประชุมได้รับคำแนะนำ และพบแนวทางการดำเนินงาน ที่สามารถนำมาปฏิบัติในพื้นที่อย่างถูกวิธี รวมทั้งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน ในการปฏิบัติงาน อย่างมีพลังต่อไป