CCT001 : อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปี 2563
รหัส CCT001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ตัวตั้ง จำนวนการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศในเดือน
ตัวหาร จำนวนการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศทั้งหมดในเดือน
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 100.00 ค่าน้อยสุด : 100.00 ค่ามากสุด : 100.00
วิเคราะห์กราฟ
จากการติดตั้ง ซ่อมแซมและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศ มีความสำเร็จผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีการแยกปัญหาเป็น 3 ระดับ คือ 1.ได้ทันที 2.ภายใน 3 วัน 3.ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 1 และ 2 และได้แก้ไขสำเร็จและทันเวลาที่กำหนด
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-08 17:28:40 โดย cct