IMS001 : อัตราการตอบสนองการขอข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและทีมครอบคลุม ปี 2563
รหัส IMS001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการตอบสนองการขอข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและทีมครอบคลุม
ตัวตั้ง จำนวนการตอบสนองการขอข้อมูลในเดือน
ตัวหาร จำนวนการขอข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดในเดือน
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 31.94 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 100.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-08 18:06:29 โดย ims