PCH006 : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย > 85% ปี 2563
รหัส PCH006
ชื่อตัวชี้วัด เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย > 85%
ตัวตั้ง เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย*100
ตัวหาร จำนวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 97.60 ค่าน้อยสุด : 96.54 ค่ามากสุด : 98.94
วิเคราะห์กราฟ
การวิเคราะห์ข้อมูล 1.เด็กไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 2.เด็กอยู่กับตายาย ไม่มีใครพามาประเมินพัฒนาการ 3.วันที่นัด เด็กมาประเมิน ผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กมาประเมินตามนัด การวางแผนและการแก้ปัญหา 1.ติดตามเด็ก โดยให้ อสม.ช่วยติดตามให้มาประเมินตามนัด 2.ให้บริการเชิงรุกโดยขึ้นบ้าน ลงบ้าน 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-15 09:52:38 โดย pch