PHA001 : ระยะเวลารอคอยรับยา ปี 2563
รหัส PHA001
ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยรับยา
ตัวตั้ง ระยะเวลายื่นใบสั่งยาจนถึงรับยา
ตัวหาร เวลาที่กำหนด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 9.44 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 66.67
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-18 20:31:20 โดย pha