TBD002 : อัตราผู้ป่วยวัณโรคเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ปี 2563
รหัส TBD002
ชื่อตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยวัณโรคเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น
ตัวตั้ง ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคเมื่อรักษาสิ้นเดือนที่2หรือ3ผลเสมหะเป็นลบ
ตัวหาร ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 91.70 ค่าน้อยสุด : 90.91 ค่ามากสุด : 93.33
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-29 10:53:59 โดย