ร้องเรียน/ร้องทุกข์

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

 

   การตอบสนองต่ออุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน
ว/ด/ป

ข้อร้องเรียน

แนวทางแก้ไข

 7/12/2566

-ตึกผู้ป่วยใน เวลาขอผ้าถุงไม่เคยได้ ทุกครั้งที่ขอไม่เคยได้
-เสื้อผ้าคนไข้ ตอนเช้าๆ ไม่มีเปลี่ยน โดยเฉพาะ  ผู้ใหญ่ ขอให้ปรับปรุงด้วย 

1.สำรวจจำนวนเครื่องผ้าทั้ง รพ. และจัดทำข้อมูลการใช้ของแต่ละหน่วยงาน
2.แจ้งบริหาร ปรับเปลี่ยนแผนการสั่งจ่ายเครื่องผ้าให้เหมาะสม

 28/1/2567 -หมอมาช้า 9.30 น. ยังไม่มา คนไข้รอแต่เช้า มาต่อคิว คนไข้ป่วยหนักก็ต้องรอคิวทั่วไป สงสารคนไข้

-องค์กรแพทย์ได้ประชุมปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานให้เหมาะสม
เวลา 09.00 น. แพทย์เวรเช้าคนแรกมาตรวจก่อน
เวลา 09.30 น. หลังจากตรวจเยี่ยมคนไข้ที่ admit เรียบร้อยจะมีแพทย์เวรเช้ามาตรวจเพิ่ม

29/1/2567 -อยากให้แผนกทันตกรรมมีการจัดคิวออนไลน์เป็นสัปดาห์ เนื่องจากมีการแซงคิว ถ้าจัดคิวออนไลน์ จะได้จบปัญหาการแซงคิว เพราะมาแล้วไม่ได้คิวทำให้ต้องหยุดงานฟรีๆ เสียเวลา

-เปลี่ยนแปลงระบบการรับคิว มีทั้ง walk in และ online(ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงออกแบบ application online เพื่อใช้ในการรับจองคิว online)