คลินิกทันตกรรม

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

ตารางการให้บริการคลินิกทันตกรรม

วัน/เวลา

08.30น.-12.00น.

13.00น.-16.30น. 17.00น.-20.30น.
จันทร์ ผู้ป่วยทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

อังคาร

ผู้ป่วยทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/ออกหน่วยพื้นที่ ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

พุธ

ผู้ป่วยทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/ออกหน่วยพื้นที่ ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

พฤหัสบดี

ผู้ป่วยทั่วไปอายุต่ำกว่า 12 ปี ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/ออกหน่วยพื้นที่ ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

ศุกร์

ผู้ป่วยทั่วไปอายุต่ำกว่า 12 ปี ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน คนไข้นัด/ประชุมวิชาการในหน่วยงาน คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

เสาร์-อาทิตย์

คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง -