คลินิกผู้ป่วยนอก

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

ตารางการให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก

วัน/เวลา 06.30น.-08.30น. 08.30น.-12.00น. 13.00น.-16.00น.
จันทร์  

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิกให้คำปรึกษา 

 ตรวจโรคทั่วไป 

 คลินิกความดันโลหิตสูง

อังคาร  คลินิกเบาหวาน
(สายรุ้ง )

 ตรวจโรคทั่วไป 

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิกฟ้าใส

 คลินิกโรคไต

 คลินิกให้คำปรึกษา

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกโรคหัวใจ

 คลินิกฟ้าใส

พุธ  

 ตรวจโรคทั่วไป          

 คลินิกฝากครรภ์          

 คลินิกเบาหวาน          

 คลินิกสานใจ (จิตเวช)

 คลินิกวัณโรค

 คลินิก Warfarin

 คลินิกให้คำปรึกษา

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกให้คำปรึกษา
พฤหัสบดี  คลินิกความดัน
(สายรุ้ง)

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกสุขภาพเด็กดี

 คลินิกให้คำปรึกษา

 คลินิกความดันโลหิตสูง

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกให้คำปรึกษา

 คลินิกความดันโลหิตสูง

 คลินิกแพทย์แผนไทย

ศุกร์  

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกฝากครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

 คลินิกฟ้าใส(บำบัดยาเสพติด)

 คลินิกหอบหืด

 คลินิกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Pallative Care)

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกให้คำปรึกษา

เสาร์-อาทิตย์  

 ตรวจโรคทั่วไป

 -

 

 

อุบัติเหตุและฉุกเฉินบริการ 24 ชั่วโมง