คลินิกแพทย์แผนไทย

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

ตารางการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

วัน

08.30น.-12.00น. 13.00น.-16.00น. 16.30น.-20.00น.
จันทร์

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม 

 - ส่งเสริมสุขภาพมารดาฝากครรภ์

 - ยาสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม 

 - ส่งเสริมสุขภาพมารดาฝากครรภ์

 - ยาสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร
อังคาร

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน

 
พุธ

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาANC

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร    

 - คลินิคโรคไมเกรน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาANC

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร    

 - คลินิคโรคไมเกรน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร 
พฤหัสบดี

 

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร  

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาโรงเรียนพ่อแม่

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน   

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร  

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาโรงเรียนพ่อแม่

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน   

 
ศุกร์

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร 
เสาร์-อาทิตย์

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพ , อบสมุนไพร ,ยาสมุนไพร

  - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพ , อบสมุนไพร ,ยาสมุนไพร