ข่าวกิจกรรม

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด แพทย์ประจำโรงพยาบาลยะรัง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับประเทศ 

คำกล่าวของ นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด "ผมเชิ่อเสมอว่า...การได้รับเป็นข้าราชกาดีเด่น ระดับประเทศ วันนี้ คือ ตัวแทนของพี่น้องชาวยะรังเราครับ ทั้งหมดเกิดจากการร่วมผลักดัน พัฒนา ล้มลุกคลุกคลานกันมา 10 กว่าปี ของพี่น้องชาวยะรังเรา ผมคนเดียวไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอน ผมเพียงทำหน้าที่ต่อยอด และเผยแพร่สิ่งเหล่านั้น สู่ภายนอก จนเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ ส่วนรางวัลนั้น ที่ถูกเลือกสรรมาถึงยะรังเราฝากบันทึกเป็นความทรงจำหนึ่งของชาวยะรังเราครับ"
#ข้าราชการดีเด่น ระดับประเทศ#
 

 

 

29/4/65 จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพที่12 จัดมหกรรมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ(จ.พัทลุง) “ปลดล็อค กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากรพ.ยะรัง(เภสัชกร+แพทย์แผนไทย)เข้าร่วมงาน

        

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชน กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอยะรัง โดยมี นายแพทย์ ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง สาธารณสุขอำเภอยะรัง เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมให้บริการประชาชน ณ ลานร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงพระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่จังหวัด (พอ.สว.) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้รับพระราชทานวัคซีนดังกล่าว และได้ดำเนินการ นำไปฉีดแก่ประชาชน กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสำหรับการดำเนินกิจกรรม บูรณาการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันนี้  นอกจากการดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานแล้ว ยังมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ร่วมด้วย เพื่อเป็นมาตรการร่วมกันในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

  

แพทย์หญิงนินี สุไลมาน นำทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และรถ Refer รพ.ยะรัง ร่วมดูแลและประเมินอาการ ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จนทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจ และหายกลัวการฉีดวัคซีนโควิด-19  เสริมให้มีทัศนคติทีดีต่อวัคซีน และนำไปสู่ การชักชวน สมาชิกในครอบครัว ญาติๆ และคนอื่นๆ ให้มาฉีดวัคซีน เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ 

      

   

  

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ได้ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสที่เดินทางมายังโรงพยาบาลยะรัง เพื่อส่งมอบเข็มฉีดยา เบอร์ 25 กระบอก 1 ml จำนวน 9,600 ชิ้น และสำลีปั้นก้อน จำนวน 9,000 ซอง จากมูลนิธิรักษ์ไทย ให้แก่ นางอาอีเสาะ มาหิเละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มการการพยาบาล)โรงพยาบาลยะรังทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบจะได้นำไปเพื่อฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนในลำดับต่อไป