น้ำใจคนไทย

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

บุคลากรโรงพยาบาลยะรัง เร่งดำเนินการกระจายวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทีมโรงพยาบาลยะรัง จะทำงานทุ่มเทกายและใจ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ และขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งมาสู่อำเภอยะรัง