มูลนิธิรักษ์ไทยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

  

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ได้ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสที่เดินทางมายังโรงพยาบาลยะรัง เพื่อส่งมอบเข็มฉีดยา เบอร์ 25 กระบอก 1 ml จำนวน 9,600 ชิ้น และสำลีปั้นก้อน จำนวน 9,000 ซอง จากมูลนิธิรักษ์ไทย ให้แก่ นางอาอีเสาะ มาหิเละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มการการพยาบาล)โรงพยาบาลยะรังทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบจะได้นำไปเพื่อฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนในลำดับต่อไป