ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์ พอ.สว.

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชน กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอยะรัง โดยมี นายแพทย์ ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง สาธารณสุขอำเภอยะรัง เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมให้บริการประชาชน ณ ลานร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงพระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่จังหวัด (พอ.สว.) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้รับพระราชทานวัคซีนดังกล่าว และได้ดำเนินการ นำไปฉีดแก่ประชาชน กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสำหรับการดำเนินกิจกรรม บูรณาการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันนี้  นอกจากการดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานแล้ว ยังมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ร่วมด้วย เพื่อเป็นมาตรการร่วมกันในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่